Mastermind – lederforum

Etter min erfaring kan det være ensomt å være leder. Uansett bransje er over ⅔ – deler av de utfordringene en leder har, ganske lik.

Samtidig er det vanskelig å finne de gode rådgiverne og samtalepartnerne en trenger for å kaste ball med. Noen som kan hjelpe med å tenke litt «utenfor boksen» Ikke minst er det verdifullt å prate med noen som kanskje har vært igjennom akkurat det samme som en selv står overfor.

Derfor lanserer jeg nå lederforumet «Mastermind»

Hva er mastermind – lederforum?

En eksklusiv gruppe bestående utelukkende av daglige ledere og / eller bedriftseiere. En gruppe som møtes en gang pr måned og samtaler med hverandre om like problemstillinger en står overfor.

Til hvert møte skal vi høre en suksesshistorie, en utfordring, og en motiverende innledning.
Deretter fører gruppen samtale(r) knyttet til dagens tema, og selvsagt andre ting av felles interesse.

Møtene foregår rundt et bord i et lokale, og regelen er at det bare skal være en samtale i gang under første halvdelen av møtet – og deretter individuelle samtaler for de som ønsker det.

Vi starter med en god lunsj kl 12:30 og avslutter kl 15:30. For mer info, kontakt meg.

Hva er mastermind – lederforum?

En eksklusiv gruppe bestående utelukkende av daglige ledere og / eller bedriftseiere. En gruppe som møtes en gang pr måned og samtaler med hverandre om like problemstillinger en står overfor.

Til hvert møte skal vi høre en suksesshistorie, en utfordring, og en motiverende innledning.
Deretter fører gruppen samtale(r) knyttet til dagens tema, og selvsagt andre ting av felles interesse.

Møtene foregår rundt et bord i et lokale, og regelen er at det bare skal være en samtale i gang under første halvdelen av møtet – og deretter individuelle samtaler for de som ønsker det.

Vi starter med en god lunsj kl 12:30 og avslutter kl 15:30. For mer info, kontakt meg.

logoreferanser