Fremdrift – Medarbeidersamtalen

Etter å ha arbeidet med ledelse, kulturbygging, inspirasjon og motivasjon i mange år, har jeg oppdaget at i mange virksomheter er medarbeidersamtalen et «ømt punkt».

I stedet for å benytte denne unike muligheten leder og medarbeider har til å videreutvikle både ansettelsesforhold, medarbeider og virksomhet, blir det ofte en statisk gjennomgang med avkryssing i et skjema, der skjemaet blir liggende i en perm et år til neste gang, uten at viktige tiltak iverksettes eller følges opp.

For å forbedre dette, og å utnytte mulighetene gode medarbeidersamtaler faktisk gir, leverer vi derfor FREMDRIFT – medarbeidersamtalen.

 • En super opplevelse fra min side, men kanskje enda viktigere, fra alle mine medarbeidere. Terningkast 6!

  Jonathan Dyrstad Daglig leder Askeladden Boats AS

Alle aspekter av medarbeidersamtalen

Vi tilbyr oss å håndtere alle aspekter av medarbeidersamtalen i samarbeid med bedriften.

 • Vi planlegger samtalen.
 • Vi kaller inn til samtalen sammen med virksomhetens kontaktperson.
 • Vi gjennomfører samtalen, sammen med medarbeiderens nærmeste leder.
 • Vi fører referat fra samtalen.
 • Vi følger opp tiltak en blir enige om i løpet av samtalen.
 • Vi sørger også for, sammen med kunden, å gjennomføre samtalen på det sted som er mest hensiktsmessig. For eksempel på en byggeplass.

 

Ved å benytte FREMDRIFT – medarbeidersamtalen, vil en frigjøre kapasitet i organisasjonen som er bundet opp i disse aktivitetene, og å ha en partner som har fullt fokus på medarbeidernes produktivitet!

Alle aspekter av medarbeidersamtalen.

Vi tilbyr oss å håndtere alle aspekter av medarbeidersamtalen i samarbeid med bedriften.

 • Vi planlegger samtalen.
 • Vi kaller inn til samtalen sammen med virksomhetens kontaktperson.
 • Vi gjennomfører samtalen, sammen med medarbeiderens nærmeste leder.
 • Vi fører referat fra samtalen.
 • Vi følger opp tiltak en blir enige om i løpet av samtalen.
 • Vi sørger også for, sammen med kunden, å gjennomføre samtalen på det sted som er mest hensiktsmessig. For eksempel på en byggeplass.

 

Ved å benytte FREMDRIFT – medarbeidersamtalen, vil en frigjøre kapasitet i organisasjonen som er bundet opp i disse aktivitetene, og å ha en partner som har fullt fokus på medarbeidernes produktivitet!

Tilbakemeldinger

 • Prosessen var proff og med programmet Motivati som ble brukt, fikk vi veldig interessante og gode samtaler. Opplevde også at samtalene ble mer meningsfylte og målrettet på individ nivå. Kanskje den aller største fordelen med dette var rapporten som kom 2 dager etter siste samtale var gjennomført. Med et 15 siders dokument som inneholdt referat pr samtale, overordnet opplevelse, felles utfordrings-momenter, momenter fra individuelle samtaler og oppsummering. I tillegg ble det også foreslått tiltak til alle elementer fra samtalene. Som leder er det en enorm fordel å ha en partner som puffer deg i siden og følger opp at jeg gjør min del av oppgavene som ble utløst av samtalene. Alt i alt en super opplevelse fra min side og fra alle mine medarbeidere. Terningkast 6!

  Jonathan Dyrstad Daglig leder Askeladden Boats AS
 • Tilbakemelding for vår opplevelse av medarbeider-programmet «Fremdrift - Medarbeidersamtaler» gjennomføring og verdi, ledet av David Genius, i It is All Living AS er følgende: Medarbeidersamtalene har allerede fått en stor nytteverdi med utgangspunkt i svarene alle ansatte sender inn digitalt i programmet «Motivati». Spørsmålssystematikken er utviklet så smart at svaranalysene blir gode rettesnorer for den ansattes opplevelser og forventninger, og ikke minst ønsker for sin arbeidssituasjon. Svarene er også et godt utgangspunkt for bedriften å fremføre sine forventninger til den ansatte, justeringer som bør foretas - og bedriftens tanker og planer for den ansatte. Samtalene ble ikke pliktløp - tvert om - gjennom effektive møter (ca 25 minutter pr. ansatt), fikk vi belyst de fleste sider på en oppbyggende måte som våre ansatte og bedriften har savnet. Partene fikk en god fornemmelse av motivasjon og forsterket tillit til hverandre - og vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på innhold, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaleteknikken. Vi har gjort flere endringer i ledelsen og blant våre montører til nytte for bedriften, på bakgrunn av samtalene. «It Is All Living» leder samtlige møter, skriver referater og tar oppfølging av de punkter som man enes om. Det er en dyktig og motiverende gjennomføring av medarbeidersamtalene fra «It Is All Living» og deres representant - i tillegg er det økonomisk fordelaktig både når vi ser på personalhåndterings-utgifter og tiltak som utløses gjennom samtalene. Jeg vil trygt anbefale bedrifter i alle størrelser å prøve denne metoden.

  Frode Noss Daglig leder FLM Elektro
 • Vi i Norgeshus Vest Norsk Bygg AS har gjennomført medarbeidersamtaler under programmet FREMDRIFT, ledet av David Genius. Samtalene ble gjennomført med alle ansatte, både i administrasjon og på byggeplasser. Det ble gjennomført ca 40 samtaler. Tilbakemeldingen fra samtlige ansatte var at dette var veldig nyttig og at medarbeidersamtalene ble løftet til et nytt nivå. Vi fikk mange gode innspill fra ansatte som ble fanget opp på en helt annen måte enn i tidligere samtaler, og på dette grunnlaget kunne vi begynne arbeidet med å etablere en ny kultur og nye rutiner. Det er av stor verdi for oss i ledelsen å ha tilgang til den form for direkte kommunikasjon med de ansatte som kombinasjonen av dataverktøyet Motivati, og samtalene David Genius gjennomførte tilfører oss. Vi kan anbefale dette på det varmeste.

  Yngve Jacobsen Styreleder - Vest Norsk Bygg AS
logoreferanser