FOREDRAG

 • Dette er et foredrag som vil sette tankene i sving hos de fleste, og anbefales på det sterkeste. Så spørsmålet er: «Kan du gjøre noe med det?»

  Madeleine Sundland Statoil Sture
 • Du innfridde så absolutt til mine forventninger. Fikk mye positive tilbakemeldinger på foredraget. Du nådde frem til kjernen med «Kan du gjøre noe med det».

  Monica Tennebekk Avdelingsleder, Forsvarsbygg Renholds Serviceavdeling – Markedsområde Vest
 • Et svært inspirerende motivasjonsforedrag. Uttrykket ”kan du gjøre noe med det” satte spor hos oss alle, og ga oss mye til ettertanke, spesielt når vi står forran store utfordringer knyttet til flytting og ny organisasjon.

  Forvaltningseininga Hordaland Politikammer
 • Et veldig bra foredrag som alle kan ha nytte av. Fikk positive tilbakemeldinger fra de ansatte etterpå, og flere bruker innholdet i hverdagen. Kan anbefales på det sterkeste!

  Monica Botnen Avdelingsleder – Anticimex AS Bergen
 • Av de 25 deltakerne vi var på dette arrangementet hadde ALLE utelukkende positive ting å si om seansen. Det skulle tale sitt tydelige språk!

  Siv Iren Fjæreide Larsen Project Leader Modification – MPR PM PPC S&K – Statoil ASA
 • Etter du hadde dratt fortsatte diskusjonen om foredraget ditt. Jeg snappet opp kommentarer som «til ettertanke» «gikk ett lite lys opp for meg», «motiverende», «morsom» «veldig inspirerende». På en skala fra 1 til 10 David får du 12! Håper å få oppleve deg flere ganger.

  Lisbeth Hjertås Drifssjef – Scandic Bergen Airport
 • Veldig gode tilbakemeldinger på foredraget du holdt hos KM i dag. En perfekt måte å starte det nye året med tanker rundt hva hver og en av oss kan bidra med for å få en bedre hverdag. At det starter med oss selv skal være opplagt, men vi må minnes på det alle sammen. Takk for et flott bidrag til å gjøre hverdagen vår bedre!

  Arne Hammer CEO Karsten Moholt AS
 • Prosessen var proff og med programmet Motivati som ble brukt, fikk vi veldig interessante og gode samtaler. Opplevde også at samtalene ble mer meningsfylte og målrettet på individ nivå. Kanskje den aller største fordelen med dette var rapporten som kom 2 dager etter siste samtale var gjennomført. Med et 15 siders dokument som inneholdt referat pr samtale, overordnet opplevelse, felles utfordrings-momenter, momenter fra individuelle samtaler og oppsummering. I tillegg ble det også foreslått tiltak til alle elementer fra samtalene. Som leder er det en enorm fordel å ha en partner som puffer deg i siden og følger opp at jeg gjør min del av oppgavene som ble utløst av samtalene. Alt i alt en super opplevelse fra min side og fra alle mine medarbeidere. Terningkast 6!

  Jonathan Dyrstad Daglig leder Askeladden Boats AS
 • Dette var rett og slett en av de beste motivasjonsforedragene jeg har deltatt på. Alle mine kollegaer ble inspirert og bruker utrykket ‘’kan du gjøre noe med det?’’ til dagen. Vi kommer definitivt til å benytte oss av dine foredrag igjen! Vil anbefale alle bedrifter dette foredraget for å gi påfyll til en hektisk hverdag. 😊 Terningkast 6!

  Jonathan Dyrstad Daglig leder Askeladden Boats AS
 • Ett av de beste motivasjonsforedragene jeg har deltatt på. Terningkast 6!

  Jonathan Dyrstad Daglig leder Askeladden Boats AS
 • En super opplevelse fra min side, men kanskje enda viktigere, fra alle mine medarbeidere. Terningkast 6!

  Jonathan Dyrstad Daglig leder Askeladden Boats AS
 • På en skala fra 1 til 10 David får du 12! Håper å få oppleve deg flere ganger.

  Lisbeth Hjertås Drifssjef – Scandic Bergen Airport
 • Av de 25 deltakerne på arrangementet hadde ALLE utelukkende positive ting å si!

  Siv Iren Larsen Project Leader Modification – Statoil ASA
 • Positive tilbakemeldinger fra de ansatte, som bruker innholdet i hverdagen. Anbefales sterkt!

  Monica Botnen Avdelingsleder – Anticimex AS Bergen
 • Et svært inspirerende motivasjonsforedrag!

  Forvaltningseininga Hordaland Politikammer
 • Dette er et foredrag som vil sette tankene i sving hos de fleste, og anbefales på det sterkeste.

  Madeleine Sundland Statoil Sture
 • Tilbakemelding for vår opplevelse av medarbeider-programmet «Fremdrift - Medarbeidersamtaler» gjennomføring og verdi, ledet av David Genius, i It is All Living AS er følgende: Medarbeidersamtalene har allerede fått en stor nytteverdi med utgangspunkt i svarene alle ansatte sender inn digitalt i programmet «Motivati». Spørsmålssystematikken er utviklet så smart at svaranalysene blir gode rettesnorer for den ansattes opplevelser og forventninger, og ikke minst ønsker for sin arbeidssituasjon. Svarene er også et godt utgangspunkt for bedriften å fremføre sine forventninger til den ansatte, justeringer som bør foretas - og bedriftens tanker og planer for den ansatte. Samtalene ble ikke pliktløp - tvert om - gjennom effektive møter (ca 25 minutter pr. ansatt), fikk vi belyst de fleste sider på en oppbyggende måte som våre ansatte og bedriften har savnet. Partene fikk en god fornemmelse av motivasjon og forsterket tillit til hverandre - og vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på innhold, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaleteknikken. Vi har gjort flere endringer i ledelsen og blant våre montører til nytte for bedriften, på bakgrunn av samtalene. «It Is All Living» leder samtlige møter, skriver referater og tar oppfølging av de punkter som man enes om. Det er en dyktig og motiverende gjennomføring av medarbeidersamtalene fra «It Is All Living» og deres representant - i tillegg er det økonomisk fordelaktig både når vi ser på personalhåndterings-utgifter og tiltak som utløses gjennom samtalene. Jeg vil trygt anbefale bedrifter i alle størrelser å prøve denne metoden.

  Frode Noss Daglig leder FLM Elektro
 • Vi i Norgeshus Vest Norsk Bygg AS har gjennomført medarbeidersamtaler under programmet FREMDRIFT, ledet av David Genius. Samtalene ble gjennomført med alle ansatte, både i administrasjon og på byggeplasser. Det ble gjennomført ca 40 samtaler. Tilbakemeldingen fra samtlige ansatte var at dette var veldig nyttig og at medarbeidersamtalene ble løftet til et nytt nivå. Vi fikk mange gode innspill fra ansatte som ble fanget opp på en helt annen måte enn i tidligere samtaler, og på dette grunnlaget kunne vi begynne arbeidet med å etablere en ny kultur og nye rutiner. Det er av stor verdi for oss i ledelsen å ha tilgang til den form for direkte kommunikasjon med de ansatte som kombinasjonen av dataverktøyet Motivati, og samtalene David Genius gjennomførte tilfører oss. Vi kan anbefale dette på det varmeste.

  Yngve Jacobsen Styreleder - Vest Norsk Bygg AS
 • Vi hadde en utrolig inspirerende samling med David. Fantastisk flott blanding av humor og alvor, som vi tar med oss i den positive hverdagen fremover.

  Geir Olav Melingen Direktør - Akvariet i Bergen
 • Vi hadde en utrolig inspirerende samling med David. Vi holder på i 2 timer, hvor forsamlingen er med hele veien. Det kommer opp momenter som kan brukes til å skape et bedre arbeidsmiljø, små grep en kan gjøre for å gjøre din og andres hverdag kjekkere. Både på jobb og i fritid. Hva kan du gjøre noe med, og hvor bør en bruke energien?  Fantastisk flott blanding av humor og alvor, som vi tar med oss i den positive hverdagen fremover.

  Geir Olav Melingen Direktør - Akvariet i Bergen
 • Vi hos Amfi Nesttun leide inn David Genius til å holde motivasjonskurset «Kan Du Gjøre Noe Med Det» for våre butikker. På forhånd hadde jeg et møte med David der vi gikk gjennom de punktene jeg ønsket å sette fokus på, slik at han kunne «bake» det inn i sitt foredrag. Det ble virkelig noen positive timer der vi måtte gå i oss selv og svare ærlig, og David svarte velbegrunnet på de spørsmål som kom underveis. Jeg hører flere av deltakerne si «kan du gjøre noe med det?» når jeg er rundt i senteret, og det betyr at de har tatt med seg mye av det som ble sagt disse timene. Det er enkle verktøy som fungerer like godt i løpet av arbeidsdagen som når man kommer hjem til en trassig tenåring. Så tusen takk, David

  Tone Haugland Senterleder - Amfi Nesttun
 • Hei, og takk igjen for foredraget ditt på planleggingsdagen vår den 25. oktober! Me er ei engasjert lita gruppe på mellom 16 og 20 butikkleiarar (og underteikna) som kvart år møtest for å diskutera og setja rammer for aktivitetskalenderen 2019.I år ville me gjerne ha eit inspirasjonsforedrag som «høgdepunkt» for dagen. David Genius tek i sitt foredrag tak i livsspørsmål som gjeld både privat og på jobb. Her kjenner me oss att i augneblink som dukkar opp i livet, og som styrer oss meir enn me kanskje erklar over. Dette engasjerte oss alle, og me fekk ei lita påminning om at me faktisk sjølve kan gjera val ikvardagen som gjer «alt» så mykje betre. Butikkleiarane ga udelt positive tilbakemeldingar i etterkant. «Veldig engasjerande foredrag.» og «Godt med ei påminning om dette.» ...var kommentarar som gjekk igjen. Me vil anbefala David Genius som foredragshaldar!

  Anne Marie Opheim Senterleiar - Amfi Voss
 • Takk for en lærerik og fornøyelig dag. Foredraget var en viktig påminnelse om hvordan de fleste av oss begraver oss i energikrevende misnøye knyttet til situasjoner vi strengt tatt ikke kan gjøre noe med. Ved morgenkaffen i dag var det flere som virket litt lettere til sinns og mindre negative til det omfattende arbeidet vi har i foran oss. Andre tilbakemeldinger var at foredraget var veldig morsomt og godt organisert med tanke på lengde og pauseinndeling. Kokkekampen var naturlig nok en stor snakkis som skapte mye latter både i lunsjen, frokostkaffen og under vinlotteriet. Ellers kan jeg jo fortelle at vi har hatt en del lederutvikling og coaching de sist e to årene, men mange av prosjektlederne har falt litt av lasset og følt at de ikke klarer å relatere til det som blir presentert. Det var ikke tilfelle med foredraget ditt, og det var tydelig at absolutt alle hadde utbytte av det i større eller mindre grad. For meg med ledelsesutdannelse var dette svært relevant faglig påfyll som jeg kommer til å ha stor glede av fremover.

  Henriette Older Rådgiver - Etat for utbygging BK
 • Det David formidler er i bunn og grunn sunn fornuft - som vi alle var enige om at vi likevel glemmer fra tid til annen. Han ga oss flere tankevekkere, og ga oss verktøy for å håndtere hverdagen-både privat og på arbeid - på en bedre måte. Vi leide David inn for å holde foredrag på en sosial samling for de ansatte, men jeg ser også at han kan være et fint avbrekk/pusterom på en fagdag. Han holdt et innlegg på 2-3 timer, men vi fortsatte å prate om budskapet hans utover dagen. Enkelte av hans uttrykk brukes fremdelses av våre ansatte i den daglige driften, og vi stiller oss ofte spørsmålet"kan du gjøre noe med det?". Engasjerende og motiverende!

  Christina Bollmann Lie Daglig leder - Cornelius og 1877
 • Vi engasjerte David Genius til å holde et avsluttende møte/sesjon på vårt medlemsmøte på Sotra. Tanken var at vi skulle ha en avslutning som hevet arrangementet og hvor deltagerne tok med seg noe som gav dem noe ekstra når de reiste hjem til hverdagen. Vi opplevde en engasjert foredragsholder som brukte dagligdagse og gode eksempler for å sette fokus på "kan du gjøre noe med det" som foredraget heter. Dette var et interaktivt foredrag som også utfordret oss alle til å delta og gjorde at flere fikk tenkt over eget liv privat og i jobbsammenheng. Hva setter du mest pris på i livet, hva stresser deg, tankens kraft og hvordan denne har en selvforsterkende effekt på hvordan dagen din blir. Dette med å være tilstede i situasjoner og fokusere riktig hadde han flere gode poenger om. Denne avslutningen på vårt arrangement gav oss akkurat den oppturen vi var ute etter. Alle har utelukkende gitt meg gode tilbakemeldinger på foredraget og synes det var veldig bra. Samtidig har vi brukt formuleringer i jobbsammenheng i etterkant for det er et godt poeng i mange sammenhenger "kan du gjøre noe med det". Jeg vil anbefale David Genius om dere er ute etter en som engasjerer og gjør at deltagerne tar med noe hjem som gir dem mening både privat og på jobb.

  Anders Tveit Kjedeleder - Dekkpartner
 • Du var brilliant i går! Du ble omtalt hele kvelden! Vi KAN gjøre noe med det!

  Rikard Vest Næringsråd
 • Vi benyttet David Genius i forbindelse med en fagdag der målet var å bli bedre på samhandling og kommunikasjon. Gjennom sitt interaktive foredrag og med verktøyet Diversity Icebreaker, ledet David oss nærmeredet som er vårt definerte mål, nemlig å arbeide enda tetter sammen som gruppe. Det handlet om salg, service og fokus. Vi hadde noen veldig trivelige og fruktbare timer sammen med David, og kan anbefale dette opplegget til andre. Både forarbeid, tilpasning til våre behov og gjennomføring ble utført i henhold til vår forventning og vel så det!

  Stian Bless VP Maritime, Aqua & Renewables
 • OBAS Vest sine ansatte har hatt gleden av å få høre David Genius sitt foredrag og det ble en flott opplevelse med mange betraktninger som treffer oss midt i hverdagen. «Kan du gjøre noe med det og "va skal til?» er en fin tilnærming til hva hver enkelt av oss opplever som hverdagslige utfordringer både privat og i jobbsammenheng. Vi kan trygt anbefale alle bedrifter som bryr seg om mennesker å ta en stopp og lytte til David Genius sine erfaringer og råd.

  Rune Nilsen Daglig leder - OBAS Vest AS
 • Vi hadde to veldige gode ettermiddager sammen med David og det gav oss mye påfyll! Jeg hadde ikke tidligere vært på noe foredrag med David men jeg har fulgt bloggen og truffet han i sosiale lag. Jeg var sikker på dette var en god greie for oss og ikke overraskende så stemte det. Det jeg og flere andre her på huset sitter igjen med er at det var mange enkle ting David snakker om men allikevel viktige temaer. Allerede i går/onsdag kunne vi endre ting i forhold til jobb men også ikke minst privat. Det er ikke alltid et enormt arbeid som skal til men kun småjusteringer. FOKUS! «Kan du gjøre noe med det» kommer jeg til å bruke MYE fremover! Trenger du påfyll og litt nye tanker så kan David trygt anbefales!

  Jostein Straume Varehussjef - OBS Vestkanten
 • Kan bekrefte at vi nå har hatt to gode samlinger med rigg - og kontoransatte hvor David holdt gode inspirasjonsforedrag begge gangene. Deltagerne har i ettertid snakket meget positivt om innlegget og det referees til at dette var bra både for hjem og i arbeid. Vil også anbefale David som visevert på eventuell middag med game show. Selv synes jeg det er gode tanker som ellers samspiller godt med det bl.a offshorebransjen selv promoterer. Det er deg det kommer an på og kan du gjøre noe med det, eller legge det vekk?

  Cato Landsvik Rig Manager - Island Innovator
 • David holdt foredraget «Kan du gjøre noe med det» for hele vår faste stab samt en del ringevakter i november 2017. De ansatte gav gode tilbakemeldinger, og flere sa at foredraget hadde fått dem til å tenke nytt på enkelte ting, og gjøre endringer i hverdagen sin. Vi satte særlig pris på at opplegget var interaktivt, og at det ble gitt konkrete råd om endring i hverdagen i stedet for bare motivasjon og hårete mål. Vi kan trygt anbefale opplegget til andre bedrifter.

  Ole M. Panorama hotel og resort
 • Inspirerende foredrag av David Genius på personalmøte i kveld "kan du gjøre noe med det"? Foredraget gir refleksjoner over egen påvirkningsmulighet både i arbeidslivet og livet ellers. Anbefales!

  Anette Skutle Panorama hotel og resort
 • Vi har allmøter 4 ganger årlig, og innimellom er det hyggelig å få inn eksterne krefter. Dette bestemte vi oss for å gjøre vinteren 2018–vi leide inn David Genius som holdt foredraget «Kan du gjøre noe med de?». Dette var inspirerende både for ledere og ansatte, og vi fikk alle manga a-ha opplevelser under foredraget. David snakker om saker som vi egentlig vet, men han realitetsorienterer oss på en svært god måte. I servicebransjen er det ekstra viktig med mentalt påfyll. Vi ble minnet på viktigheten med å ha fokus på de tingene vi faktisk kan gjøre noe med og ikke ergres om de ting vi ikke kan påvirke. Dette gjelder både på jobben og i privatlivet. I etterkant på hotellet ble det en «saying» å spørre hverandre «Kan du gjøre noe med det?»

  Nina Askvik General Manager - Radisson Blu
 • Sharp Bergen hadde sin åpningsfest med nytt Showroom-konsept som heter House Of Sharp. Tilfeldigvis var dette første dag av Countryweekend som ble arrangert på Bergen Travpark. Da vi leier lokaler på Bergen Travpark, så ble dette en ekstra bonus for alle våre kunder som møtte opp. Vi hadde et bra program og hadde også leiet inn David Genius fra IT IS ALL LIVING for å holde et foredrag. Personlig er jeg veldig lunken til slike foredrag, da jeg har vært i bransjen i 34 år og opplevd (minst) 20 talls smilekurs og coaching. Ofte så får jeg inntrykk av at de som driver med denne type arbeid er tidligere selgere som ikke har lykkes, men som har laget en plan som høres greit ut. David tok ordet og etter tre sekunder var det full fokus fra alle mine ansatte og kunder. Selv var jeg så fokusert at jeg glemte å forberede programmet videre. Vi ble tatt helt på sengen av innlegget og alle (uten unntak) snakket om innholdet utover kvelden. Selv etter midnatt var David sitt tankesett og fokus på det positivet et tema. På forhånd hadde jeg klart å knipe inn David sitt innlegg til det minimale. Jeg tenkte at det holder med et lite innlegg.... Dette angrer jeg sterkt på og vi kommer garantert til å bruke David fremover både internt og med kunder.I dag er det en uke siden David sitt innlegg og til min store forbauselse var nettopp hans foredrag et tema i lunsjen. De ansatte hadde hatt en god og positiv uke og arbeidet hadde gått lekende lett med noen enkle tankegrep.I dagens samfunn er det terningkast som tydeligvis gjelder. Mitt terningkast til David Genius og IT ISALL LIVING er en klar sekser og jeg kan (endelig) anbefale en coach som jeg selv vil jobbe videre med!

  Aksel Hamre Eier/Daglig Leder - Sharp Bergen
 • Takk for meget bra foredrag på torsdag - veldig bra tilpasset til kveldens tema. Helt klart en gevinst av at du var bestemt på å være tilstede fra starten av. Liker innstillingen. Poengene ble levert med overbevisning gjennom eksempler som alle kan kjenne seg igjen i. Du gjør det troverdig ved å by på deg selv og leverer mye av stoffet i litt uventede vendinger, noe som skjerper oppmerksomheten fra deltagerne. Godt levert, David!

  Ossie Nordgreen Spesialgrossisten Troye AS
 • Generelt sett fikk du karakter 5,27 av 6 mulige. Veldig bra!!! Vi har sett noen personlige endringer (ref «Kan du gjøre noe med det» og «Er du villig til å gjøre det som må til?») i etterkant også. Og noen av elementene i gruppeoppgaven har vi tatt inn i vårt forsterkede Statoil Konsern - initiativ (operasjonalisert i vår avdeling): «Jeg er Sikkerhet», lagavtale. OG hunde-hilsenen har vi ledd av i ettertid også ! 🙂

  Siv Iren Fjæreide Larsen 2. gang Project Leader Modification – MPR PM PPC S&K – Statoil ASA
 • Jeg fikk gode tilbakemeldinger fra montører på foredraget ditt. En god påminner om de viktige ting i livet med fokus på enkle grep det faktisk er mulig å gjøre noe med. Gode eksempler på hvordan vi kan påvirke hverdagen positivt ved å være bevisst på våre holdninger 😊

  Sveinung Vorland Daglig leder - Bergen Elektro Automasjon AS
 • Vi tok en kort evalueringsrunde blant de ansatte for å høre om de synes fredagen var nyttig/kjekk. Jeg tror jeg kan si at vi alle var enige i at det var veldig fint/nyttig med en bevisstgjøring rundt hva vi er takknemlig for og det vi er fornøyd med i livet. Og det å bli bevisst på hva som stresser deg etc. var også nyttig. Du har en veldig positiv energi, noe som bidrar til at det blir god stemning i gruppen! Alt i alt, tusen takk for en gøy og nyttig opplevelse!

  Gabriella F. Osborne Daglig leder - Flav
 • David var et friskt pust på slutten av samlingen vår. Han brukte mange gode historier og eksempler som samtlige kunne kjenne seg igjen i. Kombinasjonen av humor, engasjement og mange gode poenger, gjorde at vi alle fulgte nøye med, lo og ikke minst - ble inspirert. Tusen takk for påfyllet, dette trengte vi etter lang tid uten slike samlinger. Vi tar med oss «Kan du gjøre noe med det?» inn i både arbeidshverdagen og privat. Vi kan trygt anbefale dette foredraget til andre bedrifter!

  Ørjan Vågstøl Direktør - Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Vi kan trygt anbefale dette foredraget til andre bedrifter!

  Ørjan Vågstøl Direktør - Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • David, takk for et flott, inspirerende og lærerikt foredrag på enhetens samling på Maskinhuset i Stavanger. Det er lov å ha det kjekt på jobb! Et smil kan gjøre underverker. Det er god læring i å ha fokus på de riktige tingene. Se muligheter der andre ser problemer. Viktighet av egendisiplin  og stamina. Et foredrag fremført med snert, humor og gravalvor i kombinasjon setter spor, og har gitt oss gode referansepunkter i en ellers hektisk hverdag.

  Bjørn Tesdal Project Leader Equinor - Subsea Operational Services
 • Et foredrag fremført med snert, humor og gravalvor i kombinasjon setter spor.

  Bjørn Tesdal Project Leader Equinor
 • AMFI Nesttun har vært så heldig å få besøk av David Genius der han har holdt et foredrag for oss om «Kan du gjøre noe med det?» Dette falt i god smak hos alle butikksjefene på Nesttun. Veldig inspirerende, fengende og samtidig så konkret at vi nå fikk noen knagger å henge utfordringene våre på. Nyttig med konkrete tips og eksempler som det er lett å relatere seg til. Anbefales til alle!»

  Hanne Kristoffersen Bjørvik Senterleder - AMFI Nesttun
 • Veldig inspirerende og fengende. Anbefales til alle!»

  Hanne Kristoffersen Bjørvik Senterleder - Amfi Nesttun
 • Det svarte absolutt til forventningene og var en positiv opplevelse. Har fått mange positive tilbakemeldinger. Tematikken var lett angripelig hvor det kan anvendes både i hverdagen og i jobbsammenheng. Det var en god mix av humor og alvor. Veldig bra at du involverte publikum.

  Randi Helse Vest
 • David gjorde en meget god opptreden, han vinklet sitt foredrag inn mot riktig målgruppe i publikum og hadde gode momenter som traff publikum godt. Han trengte absolutt ikke mer enn seg selv og mikrofon. Han engasjerte oss, og det var veldig gode tilbakemeldinger fra de ansatte. Kan absolutt anbefale han!

  Morten Eintveit HR-Leder Brødrene Ulveseth
 • David gjorde en meget god opptreden!

  Morten Eintveit HR-Leder Brødrene Ulveseth

REFERANSER