Om meg

Etter å ha drevet egen virksomhet i snart 25 år, og opptrådt for publikum i 50 år, har jeg dypgående kunnskap om – og erfaring med – mange ulike prosesser, kulturer og mennesketyper.

De siste 25 årene har jeg styrt bedrifter, ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere gjennom ulike kriser og utfordringer. Oljekrise, finanskrise, Covid krise, likviditetsutfordringer, motivasjons- og kulturutfordringer har vært håndtert på gode og mindre gode måter. Jeg pleier å si at jeg har sort belte i å håndtere vanskelige situasjoner.

Jeg har forsøkt å lære hele tiden, ikke minst for å unngå å gjøre samme feil flere ganger!

Først og fremst har mitt fokus vært å ta vare på menneskene rundt meg, på virksomhetene, og å ta valg og utføre handlinger som bringer oss fremover. Slik at vi forhåpentligvis står bedre rustet «neste gang» det røyner på.

Underveis har jeg søkt hjelp. Jeg har hatt mennesker i livet som har vært mer erfarne enn meg på ulike områder. Disse har jeg kunnet samtale og kaste ball med – søke råd hos. Slik at deres erfaringer har kommet meg til gode, og jeg ikke har vært nødt til å finne opp alt kruttet på ny, helt på egen hånd.

Et godt uttrykk jeg hørte og liker godt: Når vi blir foreldre, ser våre barn oss vokse opp. Sånn er det også med ledere. En er svært sjelden en god leder med en gang. Det betyr at medarbeidere som ledes – på samme måte som barna – ser lederen vokse opp og forhåpentligvis utvikle seg til en god leder.

Lederskap må læres – og det læres best gjennom erfaring og eksempler. Det er vanskelig å lese seg til godt lederskap. Det må utføres. Og feil gir også læring – selv om det ofte er dyr læring.

Derfor skulle jeg ønske at jeg hadde tilgang til en sånn som meg da jeg «vokste opp» som leder. En som hadde opplevd og tenkt. En som hadde falt og reist seg, en som hadde kjent på hvor skoen faktisk trykker. Som ikke bare har lest i en bok hvor den burde trykke.

I dag er jeg så heldig at jeg får leve av å gjøre nettopp det. Leve av å være en mentor og samtalepartner med ledere og mennesker som søker utvikling og råd. Dele av erfaring og kunnskap. Dette gjør jeg ved å holde foredrag, ha samtaler i grupper og en til en. På disse sidene vil du finne en nærmere presentasjon av de tjenester og produkter jeg leverer.

Jeg ser frem til å treffe deg og ta en prat om hva jeg kan hjelpe med!