2021 – HÅPETS år!

Alle mennesker er et selvstendig mirakel. Vi kan ikke kalles noe annet. At vi er født, lever, kan puste, kommunisere, tenke, føle og håpe. Alle de tingene som til syvende betyr mest for oss, er ting vi ikke kan ta på, men som i høyeste grad er konkrete. Kjærlighet, trygghet, frihet, tilhørighet, og ikke minst HÅP.

Vi har alle håp. Og det er håpet som bringer oss videre og fremover. Inne i alle mennesker ligger håpet om at vi kan gjøre noe for å få det bedre. Uansett hvor vi er i livet, vil vår underbevissthet alltid minne oss på at vi kan komme oss videre. Vi har håp om et bedre liv, god helse, bedre økonomi, og ikke minst om å ha kjærlighet. Håp kan være enkle, konkrete ting. Vi håper vi får råd til en ny dings, eller en opplevelse, eller rett og slett å betale regningene våre. Dersom vi har barn, håper vi de klarer seg i livet. Vi håper partneren vår eller vennene våre har gode dager, og vi håper at vi kan ha god helse. Håpet om et bedre liv ligger bak alt menneskene foretar seg. Håp bringer mennesker på flukt. Håp får oppfinnelser til å se dagens lys. Håp får idrettsutøveren til å trene, studenten til å lese, selgeren til å forsøke enda et salg etter et avslag, og menneskers håp får oss til å prøve igjen. Men det er ulikt hva hver og en av oss er villig til å gjøre for å komme nærmere det vi håper på. Her har vi alle vår egen innvendige motor som driver oss og et moralsk kompass som veileder oss. Noen er villig til å jobbe mer en sine medmennesker for å komme nærmere et håp. Andre kan være villige til å bryte regler og lover for å oppnå det de håper på. Så lenge det er håp, er det krefter å hente. Håpløshet er den mest destruktive kraft av alle! De aller fleste av oss, klarer dessverre ikke å utnytte de verktøyene hver og en av oss har tilgjengelig for å oppfylle håpene våre. Vi blir sittende fast i hverdagen, grepet av tidsklemmer og travelhet. Vi kobler inn autopiloten og slår oss til ro. Vi kan gi uttrykk for ønsker og håp, men vi aner ikke hvor vi skal begynne for å komme nærmere drømmene våre. For de virker ofte uoppnåelige, spesielt når vi er slitne og redde

2021 er for meg håpets år! Dette året håper jeg å få klemme vennene mine igjen. Jeg håper jeg skal få oppsøke alle de arenaer som har vært stengt og regulert. Jeg håper å lage arrangementer, slippe å gå med munnbind, jeg håper jeg skal kunne være tett ved noen uten å være engstelig.

I 2021 håper jeg å endelig bli FRI igjen. Fri til å puste, fri til å oppleve og fri til å leve uten frykt og negative tanker! INGEN skal få lov til å ta fra meg håpet om at dette skal skje i år! Og i mellomtiden må jeg arbeide for å holde motet oppe, fokusere på å gjøre noe med de tingene jeg KAN gjøre noe med, og la være å bruke for mye energi på de tingene jeg IKKE kan gjøre noe med! Her er en liste på noe av det jeg skal gjøre for å komme godt i gang med håpets år, mens jeg venter på – og arbeider for – at alt det jeg håper på skal skje. Min oppfordring til deg er å ta med deg punktene på denne listen, og implementere dem i din egen tankegang, din egen hverdag:

1. Vær positiv – ikke lytt til alle de negative stemmene rundt deg. TRO på at det ordner seg!

2. Snakk til deg selv! Fortell deg selv alt du kan, alt du vet og alt du er.  Henry Ford sa at «om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, så har du rett». Fortell deg selv at du kan!

3. Let etter de gode tingene. Vær oppmuntrende til forslag og ideer, ikke bare si «NEI» uten å ha et alternativ.

4. Ikke snakk OM andre mennesker, snakk MED dem!

5. Ikke lytt på kritikk fra mennesker du uansett ikke ville bedt om råd!

6. Det er stor forskjell på hva du VET og hva du ER, konsentrer deg om å VÆRE det mennesket du ønsker å være.

7. Ikke vent på at «tiden skal bli moden» gjør det du har tenkt å gjøre – NÅ!

8. Tro på at alt skjer av en grunn. Og leit etter positive ting selv i de mest negative og vanskelige øyeblikk. Der er alltid muligheter, det gjelder bare å finne dem, og å bruke dem!

9. Fokuser på alt du er så heldig å få anledning og lov til å gjøre – ikke på alt du «er nødt til» da er det så mange ting som blir uendelig mye enklere å gjennomføre.

10. HUSK – DU ER ET LEVENDE MIRAKEL!

ALDRI gi opp HÅPET!

Jeg håper VIRKELIG at 2021 skal leve opp til alle mine forventninger! Og jeg arbeider for det – hver eneste dag.

Hva håper DU på?