Ærlighet varer ALLTID lengst!

«En skal alltid snakke sant, men sannheten trenger ikke alltid å sies»

Utallige ganger har jeg vært i en situasjon der jeg har blitt stilt spørsmål jeg helst ikke vil svare på. Grunnen til at jeg ikke vil svare, er at det sanne svaret vil såre, eller være ubehagelig for, den som har stilt spørsmålet. Da er det veldig fristende å la være å svare ærlig. Eller så er det fristende å velge heller å være diplomatisk eller unnvikende, og dermed uærlig, og en situasjon som kunne vært løst eller avklart bare fortsetter til alles utilfredshet, fordi jeg ikke turde å gi det ærlige svaret. Dette innså jeg for mange år siden, og på grunn av min ærlighet og mine direkte svar oppsto begrepet «David Uten Filter». Mine nærmeste bruker dette med jevne mellomrom, og jeg vet det snakkes om at det er ikke alltid det er lurt å spørre meg om en tilbakemelding dersom en ikke er forberedt på at svaret nødvendigvis ikke er det en ønsker…

Men – poenget med dagens budskap er dette: Ved å alltid gi ærlige tilbakemeldinger kan et kort øyeblikks ubehag erstatte lange tiders frustrasjoner. Ved å gi ærlige svar, slipper en å gå rundt å holde rede på hvilke versjoner av historier en har fortalt i ulike sammenhenger. Det er ikke lett. Og noen ganger koster det ganske mye. Men medaljens forside er at ved å stå for det en tror på, svare utifra det en vet er sant og ekte, så blir livet så uendelig mye mer forutsigbart for alle involverte. Og når noen blir fortalt at de kunne løst oppgaven på en bedre eller smidigere måte, så er det jo ikke for å være hverken overlegen eller nedlatende. Det er alltid – uten unntak – med et ønske om at den ærlige tilbakemeldingen kan medføre en endring som til slutt skaper et bedre resultat. Så enkelt. Og så vanskelig. I dagens «filtersamfunn» der vi alle benytter sosiale medier, er det svært mange som legger mye hardt arbeid ned i å skape den perfekte fasaden. Noen kaller det «insta-filter». Dette er likevel ikke noe nytt fenomen. «Fint skal det være om halve ræven henger ute» er et godt gammelt bergensuttrykk som er mye eldre enn internet. Det peker jo på den samme uærligheten. Mennesker som anstrenger seg til det ytterste for å fremstå som mer vellykket, vakrere og velstående en de er.

Jeg tror ærlighet varer lengst. Men jeg vet at ærlighet koster. Jeg har enda ikke opplevd at det ikke har vært verdt prisen jeg har måttet betale. 2019 har vært et år der jeg har omorganisert store deler av livet, og sluttet å omgås en del mennesker som ikke tålte min ærlighet. Det har også kostet. Både penger og krefter. Men du verden så godt det har vært!
Vi er snart i gang med både et nytt år og et nytt tiår. Min oppfordring til deg som leser dette er bidra til å la dette bli ærlighetens tiår.

– Gi ærlige tilbakemeldinger

– Stå for den du er

– Snakk sant

– Vær til å stole på

– Gjør oppgavene dine så godt du kan – ikke så godt du gidder

Med disse enkle grepene er jeg helt sikker på at livet blir et mye hyggeligere sted å være!

Er DU ærlig?