Board of Directors

Hei, alle sammen! Denne uken har jeg fått holde på med mye spennende. Jeg har holdt flere foredrag, produsert moteshow, og gjennomført stort offentlig arrangement i Bergen sentrum, blant andre ting. Med andre ord har det blitt mye liv, og da har det rett og slett ikke vært plass til å skrive en ny blogg til dere denne uken.

Likevel har jeg noe jeg vil dele med dere! Bloggen under har jeg fått mange gode tilbakemeldinger på, og ønsker å dele den med de av dere som ikke har lest en før, og også får alle oss som trenger en «oppfrisker» en gang i blant.

Les og tenk, så snakkes vi neste uke! #ItIsAllLiving

Gjør du de rette valgene? Rådfører du deg med de rette menneskene? Her er noen tanker om å velge riktige rådgivere!

I Norge er alle aksjeselskaper pålagt å ha et styre. Styrets rolle er å ha ansvaret for den løpende forretningsvirksomheten i selskapet. På styremøter går selskapets styremedlemmer igjennom selskapets økonomi og påser at selskapet oppfyller både innvendige og utvendige forpliktelser. At en beveger seg i den retningen en har bestemt i forhold til selskapets visjon og strategi. Et godt og handlekraftig styre er et viktig verktøy for å drive et selskap fremover i riktig retning.

Siden 1999 har jeg drevet egne selskaper. Fra 1. Januar 2003 har jeg utelukkende vært ansatt i egen virksomhet. Jeg vil påstå at det hverken finnes noe skumlere, eller noe mer utfordrende enn å skulle bygge sitt eget liv, basert på å også skape sin egen inntekt. Det finnes også veldig få ting jeg kommer på som kan være både like tilfredsstillende når en lykkes og fortvilende når en møter motgang. Det er nemlig ingen sjef å gå til for å be om lønnsforhøyelse. Det finnes ikke engang lønn, om en ikke klarer å levere de produkter eller tjenester som danner grunnlaget for at selskapet skal ha inntekter. For å lykkes er det derfor viktig at en har gode rådgivere. Her er for eksempel et styre en samling slike rådgivere.

Dette gjelder enda mer i selve livet. Har vi de rette rådgiverne i hverdagen? Søker vi råd de rette stedene når det gjelder hvordan vi innretter livene våre? Her er fire velmente råd fra meg:

Skaff deg et styre
Ikke alle mine styremedlemmer (i livet mitt – ikke i selskapene mine) er klar over at de er en del av mitt «styre» eller det som på engelsk kalles Board of Directors – et uttrykk som sier enda mer hva rollen deres er. Jeg har ulike rådgivere for ulike situasjoner. Noen kan mer om livet, andre mer om tro, noen kan mer om økonomi, og enda andre om lederskap. Dette er de fire feltene i livet jeg oftest søker råd. Vær nøye på hvem du velger å ta med i styret.

Påse at styremedlemmene har kompetanse innen fagfeltet
Om jeg har en venn med frynsete privatøkonomi, utmaksede kredittkort og høy gjeld, er det ikke denne personen jeg søker til for å be om økonomiske råd. Om jeg har en venn som aldri har hatt eller tatt en lederrolle, er det ikke denne vennen jeg ber om råd når det gjelder ledelse. Men det kan hende vedkommende med den elendige økonomien er sterk og kunnskapsrik i troen, og det kan hende at den som aldri leder kan mye om praktisk arbeid. Så når jeg trenger råd om hvordan jeg skal bygge noe, ja da er det til henne jeg henvender meg.

Påse at styremedlemmene har erfaring.
Det er liten vits for meg å be om råd om lederskap fra en som aldri har hatt en lederstilling. Som bedriftsleder er det naturlig at jeg kontakter andre bedriftsledere jeg kjenner når jeg trenger råd. Men det er ikke nok at vedkommende er bedriftsleder. Det handler like mye om at en har et felles erfaringsgrunnlag. Har du opplevd å være gründer? Gått igjennom alle fasene med å starte og drive noe? Eller er du ansatt som leder i et trygt selskap med lange tradisjoner og god økonomi? Har du erfaringer jeg kan dra nytte av?

Påse at styremedlemmene har fått til det du prøver på
Da jeg startet Scandinavian Entertainment Service i 1999 var det ikke mangel på folk som fortalte meg at dette ikke kom til å lykkes. Hvor farlig det var, all usikkerheten, og hvor sannsynlig det var at jeg kom til å «gå på trynet». De hadde selvsagt rett. Men samtidig var jeg overbevist om at dette var min vei i livet. Jeg hadde arbeid ved siden av i 4 år mens jeg sakte bygget selskapet. Og da jeg 1. Januar 2003 bestemte meg for at nå skulle jeg bare leve av mitt eget arbeid, ja da var sannelig de samme menneskene der igjen for å minne meg på hvor lite lurt det var å satse på denne måten.

Takket være noen mentorer og gode rådgivere og ikke minst noen fryktelig dårlige valg, hadde jeg da lært så mye om hva jeg IKKE skulle gjøre, at jeg valgte å se bort i fra alle rådene om hva jeg ikke burde gjøre og hvor farlig det var. Det morsomme er nemlig at fellesnevneren for alle de som var så opptatt av å «hjelpe» meg til å bestemme meg for å ikke satse på det jeg trodde på, var og er at de aldri har bygget noe som helst eget i hele sitt liv. Dette var mennesker i trygge jobber med lav risiko i livet. De menneskene som heiet på meg, og ga meg inspirasjon og trygghet til å fortsette, ja det var andre gründere. Mennesker som hadde forsøkt det samme. Ikke alle hadde lyktes, men de visste godt alle sammen hva det ville koste.

Idag, 18 år senere driver jeg fremdeles egne selskaper og kan se tilbake på en reise og en del opplevelser som jeg aldri kunne forestilt meg. Det er nok mange grunner til at det har gått slik, men en av de viktigste var at jeg valgte å lytte til de RETTE rådgiverne, basert på de jeg har skissert her.

Så, mitt spørsmål til deg idag er: Har DU de rette rådgiverne, det rette styret, det rette «board of directors» i livet ditt?