Den som leter skal finne

Som ektemann, partner, far, leder og medmenneske tar jeg meg noen ganger i å forvente det negative. Jeg ser for eksempel etter hva som er feil eller som kan gå galt i en situasjon, eller jeg leter etter hva som burde vært annerledes. Som oftest skjer dette helt ubevisst, og det har da gjerne en sammenheng med hvordan hjernen vår fungerer. Den er nemlig programmert for å beskytte oss mot farer. Og alt som ikke foregår slik vi har tenkt, kan være en fare.

Om jeg leter etter alt som er feil med meg selv, så finner jeg jammen mye som burde vært rettet på. Jeg kan finne mange feil når det gjelder adferd, utseende, vekt, kondisjon, hårfarge (eller etterhvert mangel på sådan) og så videre. Når jeg ser på min kone, mine barn, mine kolleger og andre mennesker jeg omgås, så kan jeg jammen meg finne enorme mengder feil og mangler der også – om jeg bare ser etter det. Men om jeg ser etter det som er bra med meg – når det gjelder adferd, utseende, vekt, kondisjon, hårfarge (eller etterhvert mangel på sådan) og så videre, så finner jeg det også. For ikke å snakke om alle de fantastiske kvalitetene jeg finner hos min kone, mine barn, mine kolleger og andre mennesker jeg omgås! Det er altså opp til meg hva jeg leter etter, og dermed finner.

Det vi fokuserer på, det finner vi mer av. Og dermed er det igjen opp til oss selv å fokusere på det positive. Finne «the silver lining» som det heter på engelsk. Om en forsøker hardt nok, er det faktisk mulig å finne noe positivt i de aller fleste mennesker og situasjoner. Ikke absolutt alle, for noen ganger skjer det dessverre ting som bare er forferdelige, og noen ganger treffer vi på mennesker vi bare ikke klarer å omgås, men – om en leter hardt og lenge nok, er det faktisk som oftest mulig å finne noe positivt i enhver person og situasjon. Og da er det altså opp til oss selv hva vi velger å fokusere på.

Underbevisstheten vår er konstruert for å beskytte oss mot flest mulig farer. Dermed er det sånn, at om vi lar den styre tankene og handlingene våre, så blir vi svært skeptisk og negative til de som er rundt oss, for de betraktes som potensielle farer og negative innflytelser. Det er opp til oss selv å ta kontroll. Det er opp til oss selv å benytte oss av våre bevisste tanker, som vi kan styre, å lete etter det positive i live, i hverdagen og i menneskene rundt oss.

Tenk for eksempel om du skulle bestemme deg hver eneste dag for å finne et menneske å si noe positivt til. Og tenk om alle hadde det samme fokuset? Da tror jeg livet hadde blitt et hyggeligere sted å være for veldig mange mennesker.

«Let så skal dere finne», står det i Bibelen. Uansett hva en tror på, så står det veldig mange kloke ting i den boken, og dette er en av de aller klokeste setningene. Let Så Skal Dere Finne… Smak på ordene.

Jeg har arbeidet hardt for å bli flinkere å lete etter de gode og positive tingene. Fra å være en mann som hadde dvergen «Grumpy» som mitt forbilde og «egen-symbol» så har jeg gått til å bli mye flinkere til å smile, være positiv og å arbeide med å finne det positive i alle situasjoner. Og om det er ting som ergrer meg, som jeg ikke kan gjøre noe med (og det er det jo til tider mange av) så har jeg lært meg å legge det bort. Dermed kan jeg konsentrere meg om å se etter det positive.

Noen ganger er det veldig vanskelig. Kanskje mest som far og som leder. Det er veldig fort gjort å fokusere på det som skulle vært gjort bedre, enn å fokusere på det som ble gjort bra. Og for all del, noen ganger er det mitt ansvar å påpeke det som burde vært gjort bedre, men fremdeles i en positiv kontekst. Da er det adskillig større mulighet for at det blir gjort bedre neste gang!

Hva leter du etter?