Drømmer du?

Det er så kult å ha drømmer. Mange av oss drømmer om hvordan ting skal bli når vi blir lykkelige, eller når vi blir eldre, eller når vi er ferdige med det vi holder på med. Vi drømmer kanskje om en pensjonisttilværelse eller om hva som skjer når vi når et mål.

Den dagen når vi endelig skal bli lykkelige er vi for eksempel gjeldfrie, eller barna har flyttet ut og blitt selvstendige, Vi har mer fritid, bedre bolig, bedre jobb, nyere bil, bedre fysisk form også videre. Listen over alle de tingene vi kan drømme om, er uendelig lang. Problemet er for mange, at den tiden vi bruker på å drømme om alle disse tingene, ofte kunne vært brukt til å faktisk gjøre noe for å komme litt nærmere å oppfylle drømmene vi har. For – til syvende og sist må vi nemlig bruke vår evne til å velge og til å prioritere for å komme nærmere å oppfylle drømmene våre.

Jeg har tidligere skrevet flere blogger om dette. Hvordan vi spiser en elefant en bit om gangen, hvordan vi får mer av det vi fokuserer på, og hvordan jeg mener tid kan og bør benyttes i forhold til drømmer og mål.

Så er situasjonen likevel den, at jeg stadig blir spurt om hvordan jeg rekker alt jeg holder på med, hvorfor jeg jobber så mye, hvordan jeg oppnår mål og hvorfor jeg prioriterer som jeg gjør.

Svaret? – Det er at jeg jobber for å oppfylle drømmer og mål. Og, om en ønsker å ha noe andre ikke har, så må en være villig til å gjøre noe andre ikke gjør. En av hemmelighetene er å lære seg å velge BORT ting. Velge bort det som ikke gir avkastning over tid. Finne de tids- og fokus- tyver en har i hverdagen som hindrer en i å bruke tid på å arbeide for å komme nærmere oppfyllelse av drømmer og mål. Dette er ofte det aller vanskeligste. For, ved å si ja til noe, må en ofte si nei til noe annet. Jeg er i en fase nå, der jeg holder på å lære meg å si nei til ting jeg tradisjonelt har søkt, og jobbet for å si ja til. Plutselig er hverdagen og prioriteringene snudd litt opp ned, og jeg må velge bort ting jeg tidligere har valgt.

Hvorfor gjør jeg det? Jo, for jeg har analysert meg frem til at dersom jeg skal gjøre det jeg kan for å oppfylle MINE drømmer og mål, så må jeg ta konsekvensene av at arbeidskapasitet og tid er begrensede ressurser, og derved prioritere å benytte de ressursene på de aktiviteter som bringer meg nærmere målene mine. Og da har jeg ikke tid til å dagdrømme så mye.

Litt av og til må jeg selvsagt unne meg. Men viktigere er det å med jevne mellomrom se over listen med mål og drømmer jeg har, for så å fastsette hvorvidt jeg er kommet nærmere å oppfylle disse enn forrige gang jeg sjekket. Og om svaret ikke er et utvetydig JA, da må jeg igjen se over hvordan jeg prioriterer tiden, og å velge bort det jeg holder på med som ikke bringer meg i riktig retning. Jeg må bruke mitt aller kraftigste våpen, nemlig min evne til å velge. For valgene mine i livet har bragt meg hit jeg er i dag, og det er valgene mine som styrer hvor jeg går fremover. Så enkelt og så vanskelig!

Har du gjort noe for å oppfylle drømmen din i dag?