Er du en leder?

«Jeg er ingen leder» er det mange som sier.

Det er akkurat som om det mest skremmende i verden er å være leder.

Men hva er en leder?

Jeg er leder i mitt eget liv. Det er du også. Vi er faktisk ALLE ledere i vårt eget liv, vår egen hverdag. Hvordan vi utøver dette lederskapet er ulikt for oss alle. Men hver og en av oss har et lederansvar i vårt eget liv.

Jeg pleier å fortelle en historie om to sykepleiere når jeg holder foredrag. Denne historien handler om å velge å ha en god dag og er som følger:

2 sykepleiere arbeider på den samme avdelingen på Haukeland Sykehus i Bergen. De bor begge ca et kvarter å gå fra jobben, så begge spaserer til arbeid hver dag.

Den ene våkner hver morgen, takker for en ny dag, tenker over hvor heldig hun er som har arbeid å gå til, hyggelige kollegaer, og hvor nyttig det er å få lov til å bidra til fellesskapet ved å pleie syke mennesker. Hun ser ut vinduet at det regner (det er jo Bergen vi snakker om) og tenker, pytt – pytt, jeg har jo regntøy. Hun går til arbeid med et smil og har en god dag.

Den andre våkner hver morgen og tenker Uff! Ny tung dag, ny dag med syke mennesker, teite kolleger og kjedelig arbeid. Dessuten regner det ute. Dette blir en lang dag. Han går til arbeid med en tordensky over hodet.

Og mitt spørsmål pleier da å være: Hvem av disse to tror dere har den hyggeligste arbeidsdagen?

Det er et valg å ha en god dag. Ja, det mener jeg av hele mitt hjerte! En del av min livsfilosofi er nemlig at en lykkelig person ikke nødvendigvis har det beste utgangspunktet, men gjør det beste ut av det utgangspunktet han eller hun har.

For å få dette til er det en god begynnelse å ta ledelse i eget liv, i egen hverdag. For hva er en leder? En beskrivelse kan være at en leder er en som påvirker noen til å gjennomføre noe som skaper et resultat. Blir da ikke den viktigste å lede – oss selv? Lede oss selv til det resultatet vi ønsker? Det målet vi vil nå?

Uttrykket «Om jeg vil ha noe jeg aldri har hatt, må jeg gjøre noe jeg aldri har gjort» er en god beskrivelse på dette. Og for å få det til, må jeg altså lede meg selv til å gjøre det som skal til for å oppnå det jeg ønsker. Jeg tar ledelse i eget liv.

Når den prosessen først har startet kan jeg av egen erfaring garantere at den smitter over både på andre egne gjøremål og på menneskene en har rundt seg. Når mennesker ser at en gjør så godt en kan, at en gjør det som skal til, og har en positiv tilnærming til det som måtte oppstå, da har det veldig ofte en tendens til å smitte. En blir plutselig oppfattet som en leder.

Som med alle andre troverdige menneskelige prosesser begynner altså også denne på innsiden.

Om en starter dagen med å bestemme seg for å ha en god dag, bestemme seg for å oppnå mål for dagen en har satt seg, være positiv til det dagen bringer og hyggelig med dem rundt seg, da har en faktisk tatt på seg en rolle som leder i hverdagen. En som ofte oppfattes som et eksempel for andre.

Og følger en opp dette med å tilnærme seg sine medmennesker med spørsmålet «hva JEG kan gjøre for DEG» – isteden for «hva DU kan gjøre for MEG» – da leder vi oss selv og de rundt oss til å ha en mer positiv tilværelse.

Lederskap har ingenting med titler å gjøre. Det har med adferd og handlinger å gjøre!

Så mitt spørsmål til deg i dag er:

Er du en leder?