Er du for eller imot?

Vi lever i en verden der det etterhvert begynner å bli veldig langt mellom de gode diskusjonene mellom kunnskapsrike mennesker. Uansett hvilke medier en oppsøker, blir stort sett alle meninger og meningsutvekslinger mer og mer tabloide, kortfattet og intolerante. Mennesker diskuterer ikke lenger saker med det mål for øye å forsøke å komme til enighet om noe. Nei, mennesker er mer opptatt av å fortelle de en er uenig med hvor dumme de er, og hvor mye de må skamme seg for å mene det de mener.

Min oppfordring idag er derfor til oss alle at vi går litt i oss selv, og tenker over hvordan vi formulerer oss. En trenger ikke lete lenge etter saker som engasjerer så til de grader, at en fort slutter å snakke om hva saken gjelder, for heller å gå over til å beskylde meningsmotstanderens sine for å være idioter. Men, husker vi å faktisk lytte til hva den andre sier? Leser vi hva de andre faktisk skriver? Sjekker vi fakta? Eller fortsetter vi bare den ørkesløse krangelen og diskusjonen ved å utelukkende forfekte vårt eget syn, og å være fullstendig immun mot alternative vinkler og synsmåter?

Filosofen Voltaire sa: “Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.”

Dette er et standpunkt vi alle kunne ha bruk i dag. Respekt og toleranse for andre meninger finnes nesten ikke lenger. Viljen til å lytte for å lære og å respondere synes fraværende de fleste steder. Vi tenker alt for sjelden igjennom hva «de andre» faktisk sier, skriver, og mener. Vi er alt for opptatt av å få frem det VI mener. For det er jo RETT!!

Jeg er bekymret. Og, jeg håper vi alle kan bli flinkere med framsnakking og positiv omtale, fremfor fordømmelse og «shaming» som det heter på engelsk. Når noen ikke finner vektige argumenter i en diskusjon, blir en nemlig ofte bedt om å skamme seg for sine synspunkter.

Om jeg velger å se noe i positiv eller negativ kontekst, er faktisk bare opp til meg. Om jeg velger å lete etter det positive i alle situasjoner, så klarer jeg stort sett å finne noe. Men jeg må lete etter det. Noen ganger ganske grundig. Men jeg er altså i en prosess, der jeg daglig øver meg på å heller snakke opp det jeg er for, fremfor å snakke ned det jeg er imot. Det er jo veldig ofte sånn, at dersom jeg er motstander av noe, ja så er jeg tilhenger av et alternativ. Jeg må bare finne det, og så må jeg fokusere på det. Fokusere på alt jeg er FOR, alt jeg setter pris på, alt jeg er glad i, glad for, og alt som er bra! Gjør jeg det, så får jeg så uendelig mye bedre dager. Og det er jo min uttalte oppgave i livet, å begeistre mennesker til å ha gode dager, slik at livet blir et hyggeligere sted å være. Og da benytter jeg anledningen til å oppfordre akkurat DEG som leser dette, til å bruke din energi på å fremme det du er FOR, og ikke bruke så mye av din energi på alt du er motstander av.
Neste gang du er dypt uenig med noe i en Facebook tråd, så kan du enten la være å kommentere, for hva kommer det ut av det, eller så kan du rose den du er uenig med for at vedkommende faktisk har tatt et standpunkt. Finn «the silver lining» i alt du kan, og vær positiv. Det er ikke enkelt, og det krever trening. Men om du ikke begynner, så får du det ikke til.
Mine dager har iallfall blitt mye hyggeligere etter at jeg begynte å lære meg å skifte fokus!

Hva er DU for?