FORANDRING FRYDER…. Eller…..?

Vi lever i et samfunn som er konstant i endring. Den teknologiske utvikling har – muligens med unntak av da hjulet ble oppfunnet – ikke vært heftigere enn den er nå. Om vi ønsker å henge med i tidens lynraske utvikling, må vi bruke ganske mye tid og energi på å sette oss inn i alle de nye oppfinnelsene og mulighetene som dukker opp hele tiden. For å tilpasse oss må vi endre oss. Vi må tillate forandring. Selv om samfunnet utvikler seg i rivende fart, foregår ikke utviklingen av menneskesinnet på samme måte. Om en leser Kong Salomos Ordspråk, tekster som er nærmere 3000 år gamle, vil en ganske raskt se at menneskene den gang ble advart mot å gå i de samme feller når det gjelder mange ting, som menneskene må forholde seg til idag også. Det handler om tillit, pålitelighet, ærlighet, økonomisk fornuft, utroskap og mye annet. Om du ikke har lest de 31 kapitlene i Ordspråkene i Bibelen, anbefaler jeg virkelig at du gjør det. Så, selv om teknologien gir oss uendelige muligheter, er det fremdeles mennesket og menneskets sinn som står i fokus. Grunn mentaliteten vår har ikke endret seg i særlig grad de siste 3000 år.

Fremdeles er det – slik jeg ser det – sånn at Mennesket er det viktigste som finnes, men fremdeles er det også sånn at det er mennesket som må tilpasse seg omgivelsene. Omgivelsene tilpasser seg svært sjeldent Mennesket.

For at mennesket skal endre seg eller sin adferd er det noen parametre som må oppfylles. Vi er ikke akkurat så endringsvillige i utganspunktet. Det er tre spørsmål vår underbevissthet stiller når det er snakk om å endre noe. Og ofte vet vi ikke engang om at denne samtalen foregår inni oss:

  1. Hva får JEG ut av det?

Enten vi liker å innrømme det eller ei, er dette det første spørsmål som dukker opp når vi oppdager at vi muligens må vurdere å endre noe. Vil dette gi meg et bedre liv? Et enklere liv? Et mer lukrativt liv? Om svaret ikke er «ja» på noen av disse tre spørsmålene blir viljen til å endre noe som helst forsvinnende liten.

  1. Finnes det BEVIS for at dette virker?

Om ingen kan dokumentere for oss at denne endringen faktisk fører til noe som gir oss en av de tre fordelene listet i forrige punkt er viljen til å endre noe som helst forsvinnende liten.

  1. Er det nødvendig å gjøre dette NÅ

All endring medfører som oftest et visst ubehag i form av endringen selv. Vi må forholde oss til «noe» på en annen måte vi har gjort tidligere. Og det «kan da ikke være nødvendig» å måtte gjøre dette NÅ?! Menneskesinnet er skrudd sammen slik at det i selv-beskyttelsens navn er mye enklere å finne grunner for å IKKE gjøre endringer, enn for å faktisk gjøre dem. Om vi ikke finner god grunn til å foreta endringen med en gang, er viljen til å endre noe som helst forsvinnende liten.

DET ER EN MYTE AT ENDRING TAR TID

Endring tar ikke tid i det hele tatt. Den skjer i løpet av et millisekund. Men tanken på endring, å venne seg til endringen, å lære seg den nye metoden eller tilnærmingen, det kan ta tid. Men om vi ikke starter, så kommer vi ingen vei. Tenk deg at du skal gå igjennom et helt mørklagt, møblert rom for første gang. Du kommer ikke veldig langt inn i rommet før du går på noe. Selv om du går sakte og forsiktig vil du støte borti saker og ting, og sannsynligvis vil noen av sammenstøtene være relativt smertefulle. Noen ganger må du gå tilbake til utgangspunktet for å finne veien igjen, du famler deg frem med armene utstrakt for å oppdager hindringer som står i  veien. Hver gang du må tilbake til utganspunktet kommer du deg litt raskere frem til der du måtte snu, da du etterhvert memorer den veien du har gått flere ganger. Til slutt finner du andre enden av rommet og dermed utgangen. I mellomtiden har du lært deg veien gjennom rommet og møbleringen ganske godt. Du har lært deg å passere hindringene for å nå målet. Og målet er endringen. Vandringen igjennom det mørklagte rommet illustrerer prosessen med å LÆRE SEG det nye mønsteret endringen måtte innebære.

Enhver reise starter med det første steg

Eller med tanken om det første steg

Eller med tanken om å reise

Eller med tanken om å muligens reise

Eller med tanken om at det hadde vært kjekt å oppleve noe annet

Eller med behovet for å endre noe….

Uten Handling Skjer Ingenting!

Tenk over det.

Hvilke endringer trenger DU å foreta? Nå?