Fyll opp tanken

«Når bilen din går tom for drivstoff, selger du den ikke – Du fyller tanken!»

Å fylle drivstoff på bilen er noe av det kjedeligste jeg vet. Stå rett opp og ned å vente på at drivstoffet skal forlate slangen og gå ned i tanken. Uansett vær og temperatur så må jeg bare stå der. Å vente. Å kjede meg. Men – jammen er det en nyttig øvelse, når jeg tenker igjennom hva jeg faktisk gjør på. Jeg sørger for at jeg kan komme meg videre.

Jeg er ganske dårlig på å gjøre ingenting. Og få hverdagshandlinger gir meg til de grader følelsen av å gjøre ingenting som når jeg står på en bensinstasjon og fyller tanken på bilen min. En dag forleden gikk det opp for meg hvor tåpelig det er å tenke slik.
For det er vel noe av det nyttigste jeg gjør med bilen min. Uten drivstoff kommer jeg jo ingen vei. Da stopper jeg, sannsynligvis på et sted jeg er til hinder for andre, og vil trenge både assistanse og ekstra innsats for å komme meg videre. Om jeg derimot sørger for at tanken ikke går tom, da har jeg det jeg trenger for å komme dit jeg vil eller trenger å komme. De fleste av oss som kjører bil er derfor veldig opptatt av å ha nok drivstoff på tanken. Så er det ulike tilnærminger. Noen fyller en fast dag i uken enten det trengs eller ei. Noen kjører så lenge at alle varsellamper lyser og det omtrent bare er damp i tanken som gjør at en akkurat klarer å komme seg til neste stasjon for å fylle. Så er det slike som meg, som fyller så snart som mulig når nivået går under kvart tank. Noen fyller sogar allerede når de kommer under halv tank.

Felles for mange av oss, er det faktum at vi bruker mer tid på å fylle drivstoff på kjøretøyene våre enn å fylle opp våre egne «drivstofftanker». Vi mennesker er nemlig ikke utstyrt med like tydelige tankmålere og varsellamper som bilene våre er. Og har vi det for travelt så tar vi oss ofte ikke tid til å sjekke nivået på tanken. Og så fortsetter og fortsetter vi til vi går tom. Sannsynligvis på en slik måte at vi blir til hinder for andre, og vil trenge både assistanse og ekstra innsats for å komme oss videre.

I motsetning til biler som trenger olje og bensin eller diesel (eller strøm) så finnes det så uendelig mange flere drivstofftyper vi mennesker trenger for å komme oss fremover. Fysiske og åndelige behov skal fylles. Vi trenger kunnskap, kjærlighet, oppmerksomhet, tilbakemeldinger, kommunikasjon og bekreftelser. Veldig mange av oss er ikke tilstrekkelig klar over at disse behovene gjelder både oss selv og dem rundt oss. Når det da røyner på blir vi ofte veldig opptatt av å sørge for å fylle tanken vår nesten for enhver pris. Og når det skjer, da ser vi ofte ikke at de rundt oss har akkurat de samme behov. Vi sier ofte at vi må ha overskudd for å hjelpe og å være der for andre. Jeg tror det er omvendt. Jeg tror at om vi hjelper de rundt oss å passe på at tankene deres ikke blir tomme, da fyller vi samtidig våre egne.

Ved å tenke på den måten, da blir plutselig de minuttene jeg må stå rett opp og ned å fylle bensin noe helt annet enn å gjøre «ingenting». Hva slags påfyll vi mennesker trenger er ulikt for hver og en av oss. Og svært mange av oss har ikke noe bevisst forhold til hva vi egentlig trenger. I det samfunnet vi mennesker har skapt, er selvrealisering ofte det viktigste. Og ofte bruker vi så mye tid og krefter på å realisere egne planer og drømmer at vi glemmer de som er rundt oss.
Forleden leste jeg en setning som virkelig fikk meg til å tenke på betydningen av påfyll og planlegging:

«Veldig ofte bruker brudepar mer tid på å planlegge bryllupet enn på å planlegge ekteskapet.»

Som toastmaster i over 100 brylluper er jeg dessverre nødt til å si meg enig i den påstanden. Og vi kan dra dette enda lenger. Jeg vil nemlig påstå at vi mennesker bruker mer tid på å planlegge de «små» tingene, enn å tenke igjennom hva vi ønsker at livet vårt skal være. Hva vi vil være for andre. Hvordan vi vil bli husket når vi ikke er her lenger. Hvordan vi skal ta vare på oss selv. Hvorfor vi er her vi er. Og for å få alle disse tingene til å skje på en god måte trenger vi altså påfyll.

Kanskje denne bloggen kan bidra til å fylle tanken din litt? Til å tenke igjennom hva som skal til for å få påfyll? Det finnes ingen fasit, men jeg er helt sikker på at det begynner med at vi har et bevisst forhold til at vi faktisk TRENGER påfyll, og at vi er ansvarlig for å holde oppsyn med nivået i både egne og andres tanker. Lærer vi oss å tenke slik, ja da blir det jo en fornøyelse å fylle drivstoff. For da VET vi at vi er utstyrt med det vi trenger for å komme videre. Og DET er jo en god ting!

Hvordan er nivået i tanken DIN?