GOD JUL!

Kjærlighetsbarn er en tittel som ofte settes på et barn som er skapt i et forhold fult av kjærlighet.

Imorgen er det julaften. Vi feirer at for over 2000 år siden ble selveste Kjærlighetsbarnet født. Enten du tror på det eller ei, så er kjernen i den kristne tro at Jesus var Guds sønn, som ble sendt til jorden i kjærlighet for at vi mennesker skulle få muligheten for det evige liv.

Svulstige ord, men like fullt kjernen i den kristne tro og dermed også julebudskapet.

Jesus ble født i en stall og lagt i en krybbe. Og SÅ skjedde det noe som mange etter min erfaring glemmer å tenke over; Josef, Maria og Jesus fikk besøk. Og det var litt av noen ulike mennesker som kom.

De tre vise menn – rike fyrster som hadde reist i lang tid ledet av en stjerne på himmelen. Den tids overklasse, som nok var vant til en ganske annen standard enn det de fant i stallen i Betlehem.

Gjeterne på marken. De som hadde fått beskjed fra en engel om at en frelser var født og at de måtte oppsøke Ham.

Og så Josef og Maria da – ett reisende ektepar, en tømmermann og hans kone. Snakk om å sette 3 ulike grupper sammen i en usannsynlig setting. Og siden det var en stall. Så var der ganske sikkert dyr også.

Dette er etter mitt skjønn noe av det aller viktigste i julebudskapet – at så ulike mennesker søkte sammen for å feire kjærligheten. Og dette blir et eksempel for etterfølgelse for oss alle. Uansett hvem menneskene rundt meg er, så er de mine medmennesker, og de fortjener min oppmerksomhet. Uansett hvilken hudfarge, sivilstatus eller tro de måtte ha eller ikke ha, så er det min oppgave i julen å følge eksempelet fra de i Stallen og å bry meg om de rundt meg.

Dette er det julen betyr for meg. Fred, Glede og Kjærlighet!

Jeg vil få ønske alle dere som følger denne bloggen en velsignet, fredfull og riktig God Jul, og håper dere vil være med videre på reisen i 2019!

Hilsen David