Godt Valg! (?)

Det er valgkamp i Norge. Politikerne kappes om å komme med de fagreste løfter og de mest populære løsninger. I år handler det om bompenger, samferdsel, eiendomsskatt, eldre og skole. Men i alt for stor grad opplever vi at det settes fokus på alt som er feil – ikke alt som kan gjøres rett. Politikk handler om å prioritere. Spørsmålet jeg vil stille er; Hvor er fokuset? Bruker vi tid på det vi er FOR? Eller på det vi er IMOT?

Eleanor Roosevelt sa (fritt oversatt): «Vi skaper oss selv til å bli de menneskene vi blir, ved de valgene vi tar gjennom livet. Vi er summen av de valgene vi har tatt.»

Livet handler altså om å velge, og alle som har vært barn – og alle som har vært – eller er – foreldre, vet at noe av det viktigste en forsøker å lære sine barn, er å ta gode/riktige valg. Ved å ta de rette valgene, er det større mulighet for at vi kan få et godt liv, forteller vi dem. En av de tingene jeg snakker mest om når jeg holder foredrag er akkurat dette. Vi er der vi er, på bakgrunn av de valgene vi har tatt. Så kjenner vi alle til mennesker som har tatt andre valg, og kanskje fått dårligere livskvalitet av den grunn. Noen velger å spille vekk alle pengene sine. Noen velger å ruse seg, noen velger å være utro, noen velger å være uærlige.

Så hva er det som avgjør hvordan og hva vi velger? Jo, det er det tankene våre som gjør. Dermed hjelper det lite at foreldre oppfordrer sine barn – eller ledere oppfordrer dem de leder – til å ta gode og riktige valg, om en ikke samtidig hjelper til med å inspirere til å tenke de «rette» tankene.

Forleden hørte jeg en meget sterk historie om en venn som flyktet fra Iran med hele sin familie. Hun var 8 år da de flyktet på begynnelsen av 80 tallet da krigen mellom Iran og Irak sto på som verst. De bodde på en høyde utenfor Teheran, og når bombene og rakettene kom om natten fikk alle selvsagt panikk, og dro til tilfluktsrom og i kjellere for å komme i sikkerhet. Problemet var at kjellere og tilfluktsrom ikke var sikre. Flere ganger ble hus i nabolaget truffet, jevnet med jorden, og alle som hadde gått ned i kjelleren for å søke trygghet ble drept. Foreldrene til min iranske venn gjorde det motsatt. De tok med seg barna ut på terrassen med utsikt over byen og viste frem fyrverkeriet og smilte og lo og hadde det kjekt med barna. De voksne valgte å spille skuespill for å unngå at barna ble utrygge. De valgte å opptre på en måte som er helt uforståelig for mennesker som ikke har opplevd dette, for å gi sine barn trygghet. Etterhvert som krigen ble verre, flyktet de fra Iran, med barn som følte seg trygge og som aldri har vært traumatisert av å ha bodd i en krigssone. Sterk historie – og en helt annen historie om valg. Men de valgene disse foreldrene tok den gangen, gjorde altså at barna deres ble trygge – og når de barna nå har vokst opp og selv er foreldre, så tar DE i sin tur valg som gjøre at DERES barn er trygge.

Valgene vi tar idag, blir virkeligheten vår imorgen. Tankene våre avgjør valgene vi tar. Hva er det da som styrer tankene våre? Her er det arv og miljø kommer inn.

«Si meg hvem du omgås, og jeg skal fortelle deg hvem du er» sa en gammel gresk vismann. De vi omgås, det vi leser, det vi ser på tv, det vi følger med på internet etc former tankene våre. Og om vi da ønsker å bli i stand til å ta andre valg en de vi har tatt hittil, må vi rett og slett bruke tid på å endre tankemønsteret vårt. Dette gjør vi ved å VELGE andre inputs. «Jammen du har nettopp sagt at tankene våre styrer valgene våre» sier du nå. Og du har helt rett. Det blir en sånn «høna eller egget» situasjon. Og for å gjøre det enda mer forvirrende, Forfatteren Andy Andrews sier det på denne måten: Du må ikke tro på alt du tenker!

Men det koker ned til dette: Om du velger å GJØRE noe, eller om du velger IKKE gjøre noe, det er opp til deg. For det er til syvende og sist deg det gjelder.

Og da er vi tilbake til vår plass i samfunnet, og valgene vi skal ta både for oss selv og våre medmennesker. Min oppfordring blir da: Ta valg basert på det du er FOR og det som er positivt.

Velger du tankene dine?