HÅP – God Påske

Uansett hva en tror eller ikke tror på her i livet er det ikke til å komme i fra at vi nå feirer påske. Påsken ble opprinnelig feiret til minne om at Moses førte jødene ut av Egypt. I den vestlige verden er påsken etablert som en markering av Jesu korsfestelse, død og oppstandelse. Og igjen – uansett hva en tror eller ikke tror på, det er derfor vi feirer påske.

For meg er det derfor dobbelt tydelig at påsken er håpets høytid. Den jødiske påsken markerer håp om et bedre liv, håp om frihet fra undertrykkelse og håp om et nytt land. Den kristne påsken er full av håp om nytt liv, håp om syndenes forlatelse og håp om legemets oppstandelse. Stikkordet er altså håp.

Jeg tenker at håpet er kanskje den viktigste kraften vi mennesker har. Håp og tro hører ofte sammen. Tro har jeg skrevet om før. Den bloggen kan du lese her (http://www.david.genius.no/tro-at-du-kan/) I dag vil jeg snakke mer om håp. For etter mitt skjønn kommer håp før tro. Vi håper at ting skal bli bedre når det ikke er så bra. Vi håper vi skal klare å gjennomføre noe som ser tungt ut, vi håper at en smerte skal gå over. Håp om muligheter driver oss mennesker til å gjøre ting vi i utgangspunktet ikke trodde var mulig. Det er håpet som kan gi oss tro.

I mill liv har det skjedd uendelig mange ting som all fornuft definitivt skulle tilsi ikke lot seg gjøre. Men ved hjelp av først håp og deretter tro så har det vist seg at det lot seg gjøre likevel.

Gjennom historien har håp drevet mennesker til å gjennomføre de utroligste ting. Ved å håpe på et bedre liv anstrenger vi mennesker oss ofte til det ytterste for å oppnå våre mål.
Det er håp om et bedre liv som driver mennesker på flukt. Det er håp om et bedre liv som gjør at en skifter jobb – enten for å få et mer givende innhold i livet, eller høyere lønn, så en kan ha mer romslig økonomi. Det er i håp om kjærlighet vi finner oss en partner. Det er med håp om fremtiden vi oppdrar våre barn. Har vi ikke håp, ja da har vi jo ingenting å arbeide for. Avmakt og håpløshet er fryktelig destruktive krefter. Nettopp derfor krever av og til også håp en ekstra innsats fra oss selv. Vi må arbeide med oss selv hver eneste dag for å bevege oss i den retningen vi ønsker at livet vårt skal ta. Og for å lykkes litt lettere med det, er det ett enkelt ord vi kan bruke som gir oss håp og åpner muligheter. Ordet er:

«ENNÅ»

Om vi sier at noe ikke er bra, så er det et kraftfullt negativt utsagn. Men om vi heller sier at noe ikke er bra ENNÅ, ja da legger vi håp i utsagnet. Håp om at noe kan bli bedre. Og siden vi mennesker hører alt som kommer ut av munnen vår, ikke minst så hører vi våre egne tanker, så er dette lille ordet avgjørende for å pleie vårt eget håp. Om vi sier vi ikke «kan» noe, ja da er det veldig definitivt. Om vi derimot sier at vi ikke «kan» noe ENNÅ, ja – da utrykket vi igjen håp om at det kan være mulig på sikt. Og har vi håp, så kan troen fort komme etter. Om vi tenker at vi ikke har det bra, eller at vi ikke har det bra ENNÅ så er det to helt ulike tilnærminger til livet.

Så – igjen – uansett hva du tror på – akkurat nå er vi midt i håpets tid. Det er vår, så selv om temperaturene ikke er der vi helst skulle hatt dem ENNÅ, så håper vi at det snart blir bedre. Vi håper at fuglene synger høyere og at plantene begynner å spire. Vi håper på en bedre hverdag for alle. Og jeg håper definitivt at du som leser dette har nytte av disse skriveriene.

Hva håper DU på i hverdagen og i livet?

P.S
La meg ønske deg en riktig god påske. Neste blogg kommer om 14 dager. Nå tar jeg også litt påskefri.