Har du kontroll på tiden?

Den eneste ressursen i verden som er fordelt 100% likt blant alle mennesker er tid. For vi har akkurat like mye! Så lenge vi er i live, har vi 168 timer i uken, 24 timer i døgnet og 60 minutter i timen, uansett hvor mye vi skulle ønske å ha mer eller mindre. Tiden er en konstant bevegelse, uansett om vi opplever at den kommer raskt eller sakte, så kommer den egentlig i samme tempo hele tiden.

 

Likevel opplever vi noen ganger at tiden går fryktelig fort, og andre ganger fryktelig sakte. Og – veldig ofte føler vi at tiden overhodet ikke strekker til, for vi har så mye vi skulle ha gjort. Derfor er det viktig å sette grenser, både for oss selv og for andre, rundt vår forvaltning at tid. Svært ofte når vi virkelig ser etter på dager vi føler vi har hatt det veldig travelt, har vi utrettet mindre, enn på andre dager som har virket roligere og kanskje gått «langsommere». Dette handler om avbrudd og forstyrrelser. Ofte er vi vår egen verste fiende når det gjelder disse tingene. I et samfunn der store deler av økonomien etterhvert er basert på merkevarenes evne til å distrahere oss fra det vi holder på med, for å se på akkurat DERES budskap, er det viktigere enn noensinne å være bevisst på hvordan vi bruker tiden vår. Trene oss selv til å ha fokus! Hvor ofte opplever vi ikke at vi arbeider på andre menneskers agenda? Det som er viktig og haster for ANDRE er nødvendigvis ikke det som er viktig og haster for OSS. Likevel bruker mange mesteparten av tiden sin på å besvare andres henvendelser, og glemmer sin egen agenda.

 

Derfor vil jeg i dag snakke om viktigheten av å ha en plan. En plan for dagen, uken, måneden, året – ja for livet! Det er et uttrykk på engelsk som heter: «What gets scheduled, gets done!» – Altså – det blir planlagt, blir gjort. Og om du tenker etter, så tror jeg det stemmer med din egen erfaring. Problemet er bare at vi alt for ofte ikke setter av tid til å gjøre de tingene vi har tenkt å gjøre.

 

Flere av mine samtaler med coaching klienter går som følger:
Klient: Jeg har tenkt å…
Jeg: Så bra. Når har du tenkt å gjøre det?
Klient: Når jeg får tid!
Jeg: Det er godt å høre, men når blir det?
Klient: Tja, det er ikke godt å si, for jeg må gjøre «det og det» først, før jeg har anledning – og kanskje må jeg gjøre «sånn» også, men etter DET tror jeg kanskje at jeg kan få det til.
Jeg: Jaha, men har du lagt det i kalenderen din da?
Klient ??
Jeg: Om du ikke legger det i kalenderen, og bare forholder deg til at «jeg har tenkt å» så er sannsynligheten for at det ikke blir gjort ganske stor. Om du derimot bestemmer et tidspunkt for å gjennomføre det du har tenkt, så kan det faktisk hende at det blir gjort!

 

Og da er jeg inne på det med å sette grenser. For – OM det ligger i kalenderen din, og du får en annen forespørsel på samme tid, da er det mye lettere å si, «Beklager jeg er opptatt» OG så finne en ANNEN tid til å adressere den nye forespørselen.
Det er bare VI SELV som kan sette grenser for vår egen tid. Og om vi ikke gjør det, så vil andre bruke vår tid til sin agenda, enten vi vil eller ei.

 

Skal vi få utnyttet de 168 timene i uken best mulig, må vi altså sette grenser. Grenser for HVA vi bruker tiden vår til, og grenser for HVEM som får bruke den!

 

Setter du grenser?