Husker du å så?

«Ikke bedøm dagen etter hva du har høstet – men etter hva du har sådd»

– Robert Louis Stevenson-

Dette sitatet favner mye av #ItIsAllLiving filosofien. For det er viktig å så. Det er viktig å etablere gode vaner. Det er viktig å starte prosesser. For – uten handling skjer ingenting.

For en som arbeider med salg, er det veldig lett å måle hvor god dagen har vært utifra hva en har solgt. Men – ved å fokusere enda mer på de salgsprosesser en setter i gang, så har selgeren fokus på å investere i fremtiden. Å fokusere på det en sår betyr ofte at tankene må ledes til muligheter. Hvilke prosesser kan jeg starte i dag som gir meg bedre muligheter til å nå mine drømmer og mål? Hvilke prosesser kan jeg starte i dag for å bli et bedre medmenneske? Hvilke prosesser kan jeg starte i dag for å få bedre helse? Bedre økonomi? Bedre ekteskap? Bedre relasjoner? Og så videre.

Det hele starter altså atter en gang med oss selv. Hva kan jeg gjøre for…. er starten på et spørsmål som kan bringe mange gleder. Vi sår hver eneste dag med våre ord og tanker. Tenker vi på muligheter? Sier vi sannheten? Er vi opptatt av å handle rett? Er vi gode forbilder for oss selv, våre barn, naboer, medmennesker? «Gjør som jeg sier – ikke som jeg gjør» er en felle mange flere foreldre enn meg har gått i. Vi irettesetter barna våre for noe de har gjort eller sagt, og så viser det seg at egentlig har de lært uvanene eller holdningene fra oss foreldre.
«Pappa hvorfor kjører du i 100 i 80 sonen» – «Det er fordi pappa er så flink å kjøre bil, og fartsgrenser bare er en anbefaling»
Noen som kjenner seg igjen? Og når barna for førerkort og presser grenser ved å kjøre for fort, så har de jo egentlig lært det av oss.
Når vi sitter hjemme ved kjøkkenbordet og latterliggjør naboens vaner og så blir rasende når barna våre får melding med hjem fra skolen om at de har vært med å mobbe noen. Da har vi jo sådd feil, har vi ikke?

Den raskeste veien til å få bedre livskvalitet er å erstatte dårlige vaner med gode vaner. En om gangen. Men vi må altså gjøre det selv. Vi må så. Og vi må faktisk tørre å være så tøffe at vi utfordrer oss selv på dette.

Kanskje vi kan finne en dårlig vane i måneden å erstatte den med en god vane. Da bytter vi ut 12 dårlige vaner på et år – og vi investerer i oss selv.

For min egen del stiller jeg spørmålet hver morgen, som en del av mitt morgenrituale:
– hva godt skal jeg gjøre i dag. Og hver kveld før jeg sovner stiller jeg meg selv det samme spørsmålet – hva godt har jeg gjort idag. OG, dessverre er det noen dager vanskelig å svare på det siste spørsmålet. Da må jeg være streng med meg selv, og ta meg i nakken «i morgen».

Er du opptatt av å så, eller av å høste?