Læring og Suksess

Suksess er ikke et resultat av hva du kan – det er et resultat av hva du lærer.

– Jacob Salem

Hva er egentlig suksess? Hva er å lykkes? Hva er lykke? Jeg er ganske sikker på at det er like mange definisjoner på det, som det finnes mennesker i verden. Så jeg skal ikke henge meg så mye opp i det å ha suksess, men mer i det å lære. For lære, det kan vi gjøre hele tiden, om vi bare er interessert. I disse tider med politisk kaos, pandemi, hjemmetilværelse og nedstenging er det mye å lære!

Jeg og mine nærmeste har hatt ekstremt bratte læringskurver siden mars. Vi driver nå med videoproduksjon, live-stream, smittevern, personalutleie, grafisk produksjon av både websider og reklameplakater, video-foredrag, har eget studio med oppdatert digital utstyrspark, og mye annet. Vi har måttet bruke tid og krefter på å lære oss nye ting. Setningen «i dag gjør David noe han egentlig ikke kan» har blitt sagt ukentlig siden mars. Min kone elsker å sitere Pippi Langstrømpe: «Det har jeg ikke gjort før, så det får jeg sikkert til» før hun kaster seg ut i nye utfordringer.

Dette er overhodet ikke ment som selvskryt! Poenget jeg forsøker å få frem er at om vi er interessert, så kan vi hele tiden lære noe nytt. Og om vi investerer tid og krefter i å tilegne oss nye kunnskaper og ferdigheter, så har vi større mulighet for å oppnå suksess i den verdenen vi lever i nå – som ikke ligner veldig mye på den verdenen vi levde i for et år siden! Leter vi etter veier som kan føre oss videre, så finner vi dem. Leter vi etter grunner til å gi opp, så finner vi dem.

Jeg har venner fra underholdningsbransjen som nå arbeider innen helt andre fagområder enn de gjorde før. En god og nær venn er DJ. Han jobber på sykehjem. Han har hatt en minst like bratt læringskurve som jeg har hatt. En annen jeg kjenner, har sluttet i reklamebransjen og blitt aktivitetsleder for eldre. En tredje har sluttet med markedsføring og er nå talsperson for kvinnelige jegere.

Det foregår en heftig omstilling for svært mange mennesker akkurat nå. Min påstand er fremdeles at det hele kommer an på hva slags vilje du har til å gjøre noe annet. Til å lære nye ting. Og viktigst av alt – viljen til å ikke gi opp. Det letteste vi kan gjøre er jo å sette oss ned i en stol og synes synd på oss selv. Gjør vi det, oppnår vi absolutt ingenting.

Lærer du noe nytt om dagen?