Nåvel – og Jaja…

Jeg pleier å si at mennesker uten temperament veldig ofte er kjedelige mennesker. Å ha temperament betyr ikke det samme som å være hissig. Det betyr etter mitt skjønn mer at en har litt «fyr» i seg, at en har litt topper og bunner i sitt adferdsmønster. Jeg tror de som kjenner meg vil påstå at jeg har temperament. Men – er det en styrke eller en svakhet?

 

Det kommer an på om jeg lærer meg å styre mitt temperament, eller om jeg lar temperamentet styre meg. Her kommer vi inn på det som handler om reaksjon kontra respons. De fleste av oss har opplevd å få medisin. Dersom medisinen virker, sier legen ofte at vi har respondert bra på den. Dersom den ikke virker, eller enda verre, den forårsaker noe den ikke skulle gjøre, også kjent som å fremkalle bivirkning, så sier legen gjerne at vi har en reaksjon på medisinen. Slik er det med hjernen vår også. Dersom hjernen oppfatter det som skjer med oss som en fare (og som oftest gjør den det) så er første innskytelse å foreta en reaksjon som beskytter oss mot denne faren. Ved å reagere handler vi ikke rasjonelt, og vi tar ofte forhastede beslutninger som bringer oss opp i uønskede situasjoner. Reaksjoner kan også ofte føre til frykt, både for oss selv og for den som er utsatt for reaksjonen. Derfor er det som oftest mye smartere å ha en respons enn en reaksjon på det som skjer rundt oss.

 

Det er her ordene Nåvel og Jaja kommer inn i bildet. Dette er ord som jeg har lært meg å bruke når jeg føler at «maurene begynner å krype på innsiden» og min instinktive reaksjon ville være å gå i luften. Både Vårherre og mine nærmeste kan nok skrive under på at dette for min del kommer i kategorien «work in progress» men samtidig har jeg blitt mye flinkere enn før til å trekke pusten, telle langsomt til 10 mens jeg sier Nåvel eller Jaja før jeg responderer. Og det har gjort underverker for meg. Veldig mye oftere enn før, løses en situasjon omtrent med en gang den oppstår. Tidligere var det ofte slik at om noe uønsket skjedde og jeg gikk i luften, så måtte vi bruke vel så mye tid å rydde i konsekvensene etter mitt temperaments-utbrudd som vi brukte på å rydde opp i den uønskede situasjonen. Og når en blir bråsint kan en ofte ende opp i en situasjon der en sårer andre uten å mene det.  Om du tenker nøye etter, og er helt ærlig, så tenker jeg at du også vil kunne spore den type hendelser du selv har vært i tilbake til en reaksjon fremfor en respons. Siden jeg er mitt eget testlaboratorium, er dette også noe jeg har brukt tid på å teste ut før jeg velger å dele det med dere her på bloggen min. Men det virker! Livet blir roligere, beslutningene klokere og hverdagene blir hyggeligere når en lærer seg å bruke Nåvel og Jaja på en aktiv måte. Temperamentet har jeg fremdeles i rikt monn, men jeg det er ikke lenger det som kontrollerer min adferd. Det gjør jeg selv.

 

Hva kontrollerer du?