Tar du kontroll?

Ofte treffer jeg mennesker som bruker tid på fortelle om situasjoner i livet som har formet dem. Situasjoner de helt uforskyldt har havnet i, og som har formet livene deres. De ser ingen vei ut, og de har resignert og akseptert at «sånn er det bare». På mange måter fremstiller de seg som ofre i livet.

Hva vi opplever i livet, og som former oss, kan vi i utgangspunktet kanskje ikke gjøre noe med. Men det vi ALLTID kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer det som har skjedd. Skylder vi på andre? Tar vi ansvar? Forsøker vi å løse? Bruker vi fryktelig mye tid og krefter på å dvele ved hvordan det KUNNE eller BURDE ha vært? Selv om det ikke er sånn?
Vi kan nemlig alltid gjøre noe med hvordan vi håndterer det som skjer med og rundt oss. Det er nemlig opp til oss selv. Og ved å ha fokus på våre egne holdninger, så påvirker vi våre egne handlinger.

Forleden ringte en venn meg, som hadde fått beskjed om at lokalet han hadde reservert til sin datters konfirmasjon plutselig var dobbelbooket. Min venn hadde to valg. Han kunne bruke energien sin på å bli rasende, skjelle og smelle og sitte seg ned i fortvilelse og avlyse konfirmasjonen, eller han kunne velge å sette seg ned å ringe alle han kjente for å finne et alternativt lokale på kort varsel. Han valgte det siste. Og han løste problemet. Han tok kontroll over egne tanker, egne handlinger og dermed over situasjonen.
Om vi er helt ærlig med oss selv, så er det veldig ofte opp til oss å håndtere det som skjer med og rundt oss på best mulig måte. Finne mulighetene isteden for begrensningene. Finne det som kan være å gleder seg over, selv om det kanskje bare er bitte små ting. Men likevel, bruke energien på å komme videre og ikke gå oss fast i en hengemyr av selvmedlidenhet og passivitet. Vi må komme oss videre.

Jeg leste forleden historie om en mann som var blitt ranet. Han gikk hjem og skrev i dagboken sin:
I dag ble jeg ranet. De tok alt jeg hadde på meg av verdisaker. Kjære Gud, takk for at jeg aldri har blitt ranet før. Takk for at jeg ikke hadde mye verdier med meg. Takk for at jeg er i live. Og takk for at det ikke var jeg som var i en livssituasjon at jeg måtte rane noen.
Slik kan vanskelige ting også håndteres.

Tar du kontroll over hva du tenker?