#UtenHandlingSkjerIngenting

4 fugler satt på et gjerde. 3 bestemte seg for å fly avsted.

Hvor mange satt igjen?

Det korrekte svaret er: Alle 4, for Uten Handling Skjer Ingenting!

Det hjelper ikke å tenke på å gjøre noe, det hjelper ikke å snakke om å gjøre noe og det hjelper heller ikke å bestemme seg for å gjøre noe. Det eneste som bringer oss nærmere et mål, er å bevege oss i retning det målet vi har satt oss. Og da må vi altså handle. Vi må gjøre noe. Denne uken har jeg nok en gang opplevd å ha samtaler med mennesker som beklager seg over at de ikke får til det de ønsker å få til. Drømmen deres virker fjernere enn noensinne. Forholdet de er i er dårligere enn noengang. Økonomien er ikke på plass, jobben er ikke slik de ønsker og så videre. Det er så mange eksempler. Mitt første spørsmål når jeg havner i sånne samtaler er:

Hva GJØR du for å endre på dette da.

Svarene starter UTEN UNNTAK med «jeg har tenkt å».

OG mange har tenkt på det skrekkelig lenge. Uten at noe har skjedd. For det hjelper ikke å tenke på å gjøre «det», vi må faktisk GJØRE det!

En metode for å frigjøre energi og overskudd til å handle, er å skaffe seg rutiner for å starte. Gjøre noe, litt hver dag. Det er helt naturlig for de fleste mennesker å spise frokost. Uten å starte noen diskusjon om NÅR du spiser frokost, mener jeg i denne sammenheng «dagens første måltid». Når jeg holder foredrag ber jeg alle som har spist frokost i dag om å rekke opp en hånd. Nesten samtlige hender kommer i været. Så ber jeg dem om de har en drøm om å oppnå noe, eller fikse noe i livet. Neste samtlige hender kommer i været. Og deretter spør jeg dem om å rekke opp en hånd om de har gjort noe, lært noe, lest noe, sett noe, eller lyttet til noe som har bragt dem nærmere å oppfylle det de har satt seg fore. Nesten ingen hender kommer i været.

Rutinen jeg nå skal beskrive er så enkelt at jeg kan høre panneklasket når du leser dette:

DET ENESTE DU TRENGER Å GJØRE ER Å IDENTIFISERE DEN NESTE HANDLINGEN – OG SÅ UTFØRE DEN!

Så enkelt. OM du skal komme nærmere målet, må du, som sagt, bevege deg i den retningen. Da må du ta et og et skritt om gangen. Et skritt er et delmål. Bryt målet ned i overkommelige biter! Om jeg skal skrive en bok, så klarer jeg ikke det på en dag. Jeg klarer ikke et kapittel heller. Men kanskje jeg klarer å skrive 500 ord? På ti dager blir det 5.000 ord. På hundre dager blir det 50.000 ord. DA har du skrevet en bok på 200 sider. Men om jeg ikke starter, så skjer det altså fryktelig lite. 500 ord om dagen.

Om jeg skal komme i form, så hjelper det ikke å starte med å forsøke å løpe opp på nærmeste fjelltopp. Kanskje jeg må gå den i sakte tempo, og kanskje bare en tredjedel av veien første gang jeg forsøker. Etter en stund kan jeg gå hele veien, og om jeg fortsetter å presse meg selv, så klarer jeg å løpe til slutt. Men jeg må altså starte! Uten Handling Skjer Ingenting. Det er opp til oss selv å velge å sette i gang de prosessene som kan bringe oss nærmere der vi ønsker å komme.

Tenker du på å gjøre? Eller gjør du?